समितिको गतिविधि

क. उच्चस्तरीय कार्यदल गठन
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको हालको संरचनालाई समयानुकुल बनाई गठन आदेश, नियमावली लगायत दुर्गम क्षेत्रको परिभाषा र भावी संरचना समेत तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी नेपाल सरकार ( उप–प्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीस्तर) को मिति २०७१।०९।२५ को निर्णयानुसार काम शुरु भएको मितिले २ (दुई) महिना भित्र प्रतिबेदन बुझाउने गरी तपसील अनुसारको सदस्यहरु रहनुभएको दुर्गम क्षेत्र अध्ययन तथा सिफारिश उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ ।


तपसील
मा. बल बहादुर के.सी. – संयोजक
मा. जीवन शाही – सदस्य
मा. ललितजंग शाही – सदस्य
मा. श्रीमाया थकाली – सदस्य
मा. महेन्द्र बहादुर शाही – सदस्य
दीपक जंग शाह – सदस्य
(उपाध्यक्ष, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति)
सह–सचिव , योजना महाशाखा – सदस्य
(सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय )
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको सदस्य–सचिव – सदस्य–सचिव

उल्लिखित कार्यदललाई निम्नानुसारको कार्यहरु सम्पादन गर्नुपर्ने गरी Teerm of Reference तोकिएको छ ।
१. दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले गरेको शुरु देखिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र दुर्गमता हटाउन पुर्याएको योगदानको आकलन गर्ने ।
२. दुर्गमताको पुनः परिभाषाका लागि आधार सूचकहरु तयार पारी आधार मापनार्थ सूचकाङ्क तोक्ने र सूचकका आधारमा सम्भावित क्षेत्रहरुको मूल्याङ्कन गर्ने ।
३. दुर्गम क्षेत्रहरुको पुनः परिभाषा सहित पहिचान गर्ने ।
४. ती क्षेत्रहरुमा सूचक बमोजिम दुर्गमता हटाउन आवश्यक योजना/कार्यक्रमको पहिचान गर्ने ।
५. योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको सिफारिश गर्ने ।
६. दुर्गम क्षेत्र विकास समिति (गठन), (पहिलो संसोधन) आदेश, २०६३ र कार्यसञ्चालन नियमावली, २०६५ को परिमार्जन र सुधारका लागि सिफारिश गर्ने ।

ख. दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको गठन
१. माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री
   श्री प्रकाशमान सिंह – अध्यक्ष
२. श्री दिपक जंग शाह – उपाध्यक्ष
३. श्री आङ छेवाङ शेर्पा – सदस्य
४. श्री इन्द्र कुमार गुरुङ – सदस्य
५. श्री दिपक शाही – सदस्य
६. श्री दुध कुमारी हमाल – सदस्य
७. श्री मोहन बिक्रम सिंह – सदस्य
८. श्री अमर सिंह धामी सदस्य
९. श्री तिलक पौडेल – नि. सदस्य सचिव
(अन्य पदेन सदस्यहरु गठन आदेशानुसार रहनुहुने)
(नियुक्ति निर्णय मिति उपाध्यक्षज्यूको २०७१।०३।२३ तथा सदस्यज्यूहरु २०७१।०९।२३)