आ.व.०७०/७१ को सम्पन्न आयोजनाहरु

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

गत आ.व. २०७०/७१ मा सम्पन्न आयोजनाहरुमध्ये केही मुख्य आयोजनाहरुको संक्षिप्त विवरण

१. तापेथोक ट्रस ब्रिजः ताप्लेजुङ्
ताप्लेजुङ् जिल्ला सदरमुकामबाट १५ कोष उत्तर तापेथोक गाविस. वडा नं. ८ सुप्लिमा खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ३२ मीटर लामो यस ट्रस ब्रिजको कुल निर्माण लागत रु. ३६,२२,०००।०० रहेको छ । विकट दुर्गम हिमाली जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस भेगका स्थानीय बासिन्दाहरुको आवतजावतमा सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा उक्त क्षेत्रका करिब ५० जना स्थानीय बासिन्दाहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखिन्छ ।
२. कासुवाखोला झोलुङ्गेपुल, संखुवासभा
संखुवासभा जिल्ला सदरमुकामबाट १८ कोष उत्तर पूर्व पाथिभरा गाविस. वडा नं. ९ र मकालु गाविस. वडा नं. १ बिच कासुवा खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ५७ मीटर लामो यस झोलुङ्गेपुलको कुल निर्माण लागत रु. २०,५७,०००।०० रहेको छ । विकट दुर्गम हिमाली जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस भेगका स्थानीय बासिन्दाहरुको आवतजावतमा सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा उक्त क्षेत्रका करिब १२० जना स्थानीय बासिन्दाहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेकोे देखिन्छ ।
३. केताङ खोला ट्रस ब्रिज, दोलखा
दोलखा जिल्ला सदरमुकामबाट १६ कोष उत्तर पूर्व गौरीशंकर गाविस. वडा नं. ४ केताङ खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ३२ मीटर लामो यस ट्रस ब्रिजको कुल निर्माण लागत रु. १९,१५,०००।०० रहेको छ । जिल्लाको विकट दुर्गम हिमाली क्षेत्रको मुख्य बाटोमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस भेगका स्थानीय बासिन्दाहरु लगायत स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकको आवतजावतमा समेत सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा करिब ८० जना मानिसहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पुगेको देखिन्छ ।
४. न्यूसिपाखा झोलुङ्गेपुल, सिन्धुपाल्चोक
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सदरमुकामबाट १४ कोष उत्तर पूर्व तातोपानी गाविस. वडा नं. ३ न्यूसिपाखा खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ४४ मीटर लामो यस झोलुङ्गेपुलको कुल निर्माण लागत रु. १५,५८,०००।०० रहेको छ । दुर्गम हिमाली जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस भेगका स्थानीय बासिन्दाहरुको आवतजावतमा सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा उक्त क्षेत्रका करिब ३५० जना स्थानीय बासिन्दाहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखिन्छ ।
५. मडेनिखोला झोलुङ्गेपुल, मुगु
मुगु जिल्ला सदरमुकामबाट २.५ कोष दक्षीण कार्किवाडा गाविस. वडा नं. ५ मडेनि खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ५९ मीटर लामो यस झोलुङ्गेपुलको कुल निर्माण लागत रु. २५,६७,०००।०० रहेको छ । विकट दुर्गम हिमाली जिल्लाको मुख्य बाटोमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस भेगका स्थानीय बासिन्दाहरु लगायत स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकको आवतजावतमा समेत सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा करिब ४०० जना मानिसहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखिन्छ ।
६. तामेगाड झोलुङ्गेपुल, डोल्पा
डोल्पा जिल्लाको सदरमुकामबाट १५ कोष दक्षीण–पश्चिम त्रिपुराकोट गाविस. वडा नं. १ र पहाडा गाविस. वडा नं. १ बीच तामेगाड खोलामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस पुलको लम्बाई ४५ मीटर रहेको छ । रु. ४७,३२,९२७।१० को कुल लागतमा मूल बाटोमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट उक्त क्षेत्रका १७५ जना उपभोक्ताहरु दैनिक रुपमा आवत जावत गर्ने गरेको पाइन्छ । यस पुलबाट धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको त्रिपुराकोट मन्दिरको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरुको साथै पहाडा विमानस्थलबाट सदरमुकाम तथा त्रिपुराकोट मन्दिर आवत जावतमा समेत सुविधा पुग्न गएकोछ । पशुपालनको लागि चरन क्षेत्रमा पशुहरु दैनिक रुपमा सुलभ आवत–जावत गर्न समेत प्रत्यक्ष सुविधा पुग्न गएको छ ।
७. कारङ्गाखोला ट्रस ब्रिज, हुम्ला
हुम्ला जिल्ला सदरमुकामबाट १२ कोष उत्तर राय गाविस. वडा नं. १,२ र ३ बिच कारङ्गा खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको २५.९० मीटर लामो यस ट्रस ब्रिजको कुल निर्माण लागत रु. ३७,३६,०००।०० रहेको छ । विकट दुर्गम हिमाली जिल्लाको मुख्य बाटोमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस भेगका स्थानीय बासिन्दाहरु लगायत स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकको आवतजावतमा समेत सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा करिब २०० जना मानिसहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेकोे देखिन्छ ।
८. घट्टेगाड झोलुङ्गेपुल, रुकुम
रुकुम जिल्ला सदरमुकामबाट २४ कोष उत्तर स्यालखाडी गाविस. वडा नं. १ घट्टेगाड खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ५० मीटर लामो यस झोलुङ्गेपुलको कुल निर्माण लागत रु. २०,४४,०००।०० रहेको छ । विकट दुर्गम जिल्लाको मुख्य बाटोमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस भेगका स्थानीय बासिन्दाहरुको आवतजावतमा प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा करिब ३०० जना मानिसहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेकोे देखिन्छ ।
९. सुवाइला खोला ट्रस ब्रिज, जाजरकोट
जाजरकोट जिल्ला सदरमुकामबाट १५ कोष उत्तर धिमे गाविस. वडा नं. ७ र ८ बिच सुवाइला खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको २५.९० मीटर लामो यस ट्रस ब्रिजको कुल निर्माण लागत रु. १३,५४,०००।०० रहेको छ । विकट दुर्गम जिल्लाको मुख्य बाटोमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुको आवतजावतमा प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा करिब २१० जना मानिसहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेकोे देखिन्छ ।
१०. लिब्रुखोला झोलुङ्गेपुल, अछाम
अछाम जिल्ला सदरमुकामबाट १५ कोष उत्तर पूर्व ऋषिदह गाविस. वडा नं. ४ र ५ लिब्रु खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ५९ मीटर लामो यस झोलुङ्गेपुलको कुल निर्माण लागत रु. २१,०५,०००।०० रहेको छ । विकट दुर्गम हिमाली जिल्लाको मुख्य बाटोमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस भेगका स्थानीय बासिन्दाहरु लगायत स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकको आवतजावतमा समेत सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा करिब २०० जना मानिसहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेकोे देखिन्छ ।
११. दौडको बिरेखोला झोलुङ्गेपुलः
बझाङ्ग जिल्ला सदरमुकामबाट २२ कोष दक्षीण देउलीकोट गाविस.को बिरेखोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ७४ मीटर लामो यस झोलुङ्गेपुलको कुल निर्माण लागत रु. २६,५९,०००।०० रहेको छ । विकट दुर्गम जिल्लाको मुख्य बाटोमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट त्यस भेगका स्थानीय बासिन्दाहरु लगायत स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकको आवतजावतमा समेत सुविधा पुग्न गएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा करिब १५० जना मानिसहरु लगायत पशु चौपायाहरुको चरन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेकोे देखिन्छ ।
१२. बाझ सैन्स्यु विद्युतीकरण योजना, बझाङ्
बझाङ् जिल्लाको बाझ सैन्स्यु गाविस.को वार्ड नं.५ र ६ मा यस समितिबाट निर्माण सम्पन्न भएको बाझ सैन्स्यु विद्युतीकरण आयोजनाको क्षमता १५ कि.वा. रहेको छ । काल खोलाबाट करिव २७० लि. प्रति सेकेण्ड का दरले पानी Divert गरी १६१४ मि. लामो Canal बाट पानी ल्याई ११.५० मि. उचाइबाट २३ मि. लम्बाइको ३५० मिलिमीटरको Steel Pipe बाट पानी खसालिएको यस आयोजनाबाट उक्त गाविस.को वार्ड नं. ५ र ६ का १८० घर परिवार प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । यस आयोजनाको अनुमानित लागत रु.४३,८०,९६२।२६ रहेकोमा रु.४२,९७,३२२।६४ यस समितिबाट र बाँकी रकम जनश्रमदानबाट जुटाई आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो ।
गत आ.व.मा जडित यस आयोजना हालसम्म अनवरत रुपमा सञ्चालनमा आइरहेको छ । आयोजनाको ल.ई. अनुसार Transmission Line मा काठको पोल राखी Transmit गर्ने प्रावधान रहेकोमा सम्बन्धित जिविस.को रु. ५ लाख र आयोजनाका उपभोक्ताहरुबाट रु. ३ लाख ५० हजारको आर्थिक सहयोगले Steel Pole राखी Conductor तन्काउने काम भएकोले आयोजना दिगो हुने संभावना रहेको छ । आयोजना दैनिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि Operator लाई दक्ष बनाउन Operator तालिम दिन नसकिएको गुनासो भने उपभोक्ताहरुबाट आइरहेको छ ।
आयोजनाको पानी ल्याउने नहर १६१४ मी. लम्बाइको “दोश्रो पहाडी सिँचाइ आयोजना” ले बनाएको नहर नै रहेकोमा पछि GIZ राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले बाटो बनाउँदा सो नहरको विभिन्न स्थानमा Alignment मा पर्न गएको र ठाँउठाँउमा भत्कन पुगेकोमा उक्त संस्थाबाट पुनः मर्मत संभार भएको थियो जसले गर्दा आयोजना दिगो रुपमा सञ्चालन हुन थप टेवा पुगेको छ ।