आ.व.०६८/६९ सम्पन्न आयोजनाहरु

प्रकाशित मिति: 2015-05-22

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको आ.व. २०६८/६९ मा सम्पन्न आयोजनाहरु मध्ये केहि मुख्य आयोजनाहरुको संक्षिप्त विवरण

१. तामाङगाँउ पेल्ट्रिक सेट आयोजना ः
यस आयोजना सोलुखुम्बु जिल्लाको काकु गा.बि.स. वडा नं. ४ का करीब ५४ घर परिवारलाई लक्षित गरी संचालन भएको हो । ५ किलोवाट क्षमताको यस आयोजनाबाट करीब ३०० स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । कुल रु२१,८४,४१५।०० को ल.ई रहेको यस आयोजनामा स्थानीय उपभोक्ताबाट रु. ६७,११७।०० बराबरको जनश्रमदान समेत जुटन सकेको थियो ।

२. पापुङ सोलार बिद्युतीकरण आयोजना ः
यस आयोजना ताप्लेजुङ जिल्लाको पापुङ गा.बि.स. वडा नं. ६ र ७ का करीब ८४ घर परिवारलाई लक्षित गरी संचालन भएको हो । १६८० वाट क्षमताको यस आयोजनाबाट करीब ४२२ स्थानीय बासीन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । कुल रु २१,८५,५६५।१३ को ल.ई रहेको यस आयोजनामा स्थानीय उपभोक्ताबाट जिल्ला सदरमुकाम देखि साईटसम्म ढुवानी गरी सो बापतको रु १,५२,८०६।५० बराबरको जनश्रमदान समेत जुटन सकेको थियो ।

३. अरुणनदी झो.पु. ः
संखुवासभा जिल्ला सदरमुकामबाट उत्तर ३४ कोष टाढा रहेको हटिया गा.वि.स. वडा नं. ९ र ५ विच अरुण नदीमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, ९० मिटर लामो यस सस्पेन्डेड ब्रिजको कूल निर्माण लागत रु. ३४,२३,१९२।७० रहेको छ । विकट दुर्गम हिमाली जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएको यस ब्रिजबाट आवत जावतमा स्थानीय तथा पर्यटकहरुलाई सुविधा पु¥याएको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा उक्त क्षेत्रका करिव ५० जना मानिस तथा पशु चौपायाको चरन क्षेत्रमा जान समेत प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

४. गौरीशंकर झो.पु. ः
दोलखा जिल्ला सदरमुकामबाट ८ कोष उत्तर गौरीशंकर गा.वि.स. वडा नं. ८ र ९ विच गोन्वा खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ८४ मिटर लामो यस गौरीशंकर झो.पु.को कूल लागत रु. ३३,४२,२३२।९२ रहेको छ । यस पुलबाट दैनिक रुपमा उक्त क्षेत्रका करिब ५० जना स्थानीयहरु लगायत पथ पर्यटकहरु तथा पशु चौपाया चरनमा आवत जावतमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् ।

५. राइजेन गुम्बा झो.पु. ः
गोरखा जिल्लाको सदरमुकामबाट ५१ कोष उत्तर छेकम्पार गा.वि.स. वडा नं. ४ र ५ विच बुढिगण्डकी (स्यारखोला) नदीमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस पुलको लम्बाई ६६ मिटर रहेको छ । रु. ३९,२०,९९२।०६ को लागतमा मूल बाटोमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट उक्त क्षेत्रका २०० जना उपभोक्ताहरु दैनिक रुपमा आवत जावत गर्ने गरेको र यस झो.पु. धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको साथै मित्र राष्ट्र चिनको स्वशाशित क्षेत्र तिव्वतसँग व्यापार व्यबसाय र पशुपालनको लागि चरन क्षेत्रमा सुलभ रुपमा आवत जावत गर्नमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा पुग्न गएको छ ।

६. सिलङबोट झो.पु. ः
रोल्पा जिल्लाको सदरमुकामबाट २६ कोष उत्तर पश्चिम रामकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ र इरिवाङ गा.वि.स. वडा नं. ९ विच चुनवाङ खोलामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस ट्रसव्रिजको लम्बाई ३२ मिटर रहेको छ । रु. २१,५७,७४४।९५ को लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट उक्त क्षेत्रका १५० जना उपभोक्ताहरु दैनिक रुपमा आवत जावत गर्ने गरेको र पशुपालनको लागि चरन क्षेत्रमा सुलभ रुपमा आवत जावत गर्नमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा पुग्न गएको छ ।

७. लोर्पु झो.पु. ः
जुम्ला जिल्लाको सदरमुकामबाट १२ कोष उत्तर पूर्व डिल्लिचौर गा.वि.स. वडा नं. ३ जुवा खोलामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस झो.पु. को लम्बाई ४९.५० मिटर रहेको छ । रु.३०,५३,७५९।७५ को लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट उक्त क्षेत्रका १०० जना उपभोक्ताहरु दैनिक रुपमा आवत जावत गर्ने गरेको र पथ पर्यटक तथा पशुपालनको लागि चरन क्षेत्रमा सुलभ रुपमा आवत जावत गर्नमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा पुग्न गएको छ ।

८. ढुङ्गेसाघुु झो.पु. ः
बाजुरा जिल्लाको सदरमुकामबाट १४ कोष पश्चिम दहकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ र ६ विच ढुङ्गेसाघुु खोलामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस झो.पु. को लम्बाई ९० मिटर रहेको छ । रु.३२,१५,६८१।१८ को लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पुलबाट उक्त क्षेत्रका १०० जना उपभोक्ताहरु दैनिक रुपमा आवत जावत गर्ने गरेको र पथ पर्यटक तथा पशुपालनको लागि चरन क्षेत्रमा सुलभ रुपमा आवत जावत गर्नमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा पुग्न गएको छ ।

९. याम्बालिङ खोला झो.पु. ः
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकामबाट ९ कोष उत्तर दुर्गम र विकट गुम्बा गा.वि.स. वडा नं. १, ६ र ७, ९ विच याम्बालिङ खोलामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस झो.पु. को लम्बाई ६९ मिटर रहेको छ । रु.२०,००,०००।०० को लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस पुलबाट उक्त क्षेत्रका २०० जना उपभोक्ताहरु दैनिक रुपमा आवत जावत गर्दछन् साथै गुम्बा गा.वि.स.को मूल बाटोमा निर्माण भएको यस झो.पु. बाट जुगल हिमाल जाने पथ पर्यटक तथा पशुपालनको लागि चरन क्षेत्रमा सुलभ रुपमा आवत जावत गर्नमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा पुग्न गएको छ ।

१०. जोखलगडा झो.पु. ः
अछाम जिल्लाको सदरमुकामबाट १३ कोष दक्षिण बाटुलासेन गा.वि.स. वडा नं. १ र भाटाकटिया गा.वि.स. वडा नं. १ विच कैलाश खोलामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, यस झो.पु. को लम्बाई ८० मिटर रहेको छ । रु.३२,१५,६८१।१८ को लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस पुलबाट उक्त क्षेत्रका करिब ४०० जना उपभोक्ताहरु दैनिक रुपमा आवत जावत गर्दछन् । साथै यसबाट त्यस क्षेत्रमा जाने पथ पर्यटक तथा पशुपालनको लागि चरन क्षेत्रमा सुलभ रुपमा आवत जावत गर्नमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा पुग्न गएको छ ।